Cơm dừa sấy khô
Pectin
Dừa sấy sợi
Nho khô nâu
Hạnh nhân bột
Hạnh nhân lát
Bột custard Lion
Cream of tartar
Sale 20%
Khuôn kem 8 que
Giấy gạo