Mascarpone
Sale 12%
Bột trộn sẵn su mikko
Chất ổn định SP
Chocola màu
Vani bột
Đế tart trứng
Sữa bột nguyên kem
Chocochip trắng
Chocochip đen
Shortening
Lá Oregano
Bột quế