Khay lò Sanaky
Ly nhôm cao
Bơ lạt / Dầu bơ khan
Chocola nút đen 75%
Hút ẩm đỏ
Trứng muối
Bàn xoay inox
Hộp bánh kem mica
Vải nền 50 x 75cm
Bột Frappe