Trân châu đen Gia Uy
Bột béo B-one
Bột bánh bao Mikko
Ruy băng 2cm
Ly pha chế
Viền bánh nylon cứng