Thạch dừa thô
Tiểu hồi hương
Xuyên tiêu khô
Vỏ quế cây khô
Vỏ quýt khô
Đinh hương
Tai vị / hoa hồi
Thảo quả
Giấy ren lót bánh