Đuôi vòng inox
Hạt mè đen
Túi lọc gia vị
Bột hành
Hạt ngò