Bông đường sao 3.5cm
Bông đường hoa 2cm
Búp bê bánh kem
Thạch dừa thô