Khay gỗ chữ nhật 25
Hạt bí tách vỏ
Hút ẩm xanh
Mứt gừng lát
Dĩa nhựa
Bột tàn mì
Khuôn gõ bánh qui
Mộc bánh pía
Đường Nâu