Thạch dừa thô
Chén giấy lót 6cm
Tiểu hồi hương
Xuyên tiêu khô
Vỏ quế cây khô
Vỏ quýt khô
Đinh hương
Tai vị / hoa hồi
Thảo quả
Giấy ren lót bánh