Chổi quét cán xanh

Chổi quét cán xanh

28.000 đ
Lớn: Dài 21 * bản rộng 4 cm
Nhỏ: Dài 21 * bản rộng 2.5 cm
= 28.000

Bình luận