Dao láng cán nhựa 6 inch

Dao láng cán nhựa 6 inch

20.000 đ
Tổng chiều dài: 27 cm
Phần lưỡi:dài 14,5 cm x bản rộng 3 cm
= 20.000

Bình luận