Dụng cụ ép thịt miếng hamburger
Dụng cụ ép thịt miếng hamburger

Dụng cụ ép thịt miếng hamburger

85.000 đ
Đường kính 11,7CM x cao 2CM x tay cầm khoảng 8,5CM
= 85.000

Bình luận