Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ

Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ

100.000 đ
Bộ gồm 10 cây kim
Có 18 mẫu tùy chọn
= 100.000

Thông tin chi tiết

MẪU SỐ 1  (Hoa trà, cúc tía, hoa súng, thủy tiên, cẩm chướng)

MẪU SỐ 2
(Hoa đỗ quyên, tóc tiên, sứ đại, bồ công anh, tulip, hải đường)
MẪU SỐ 3
(Hoa bất tử, hoa cúc xoay, tulip, hoa hồng, hoa quỳnh, mãn đình hồng, sao nhái)
MẪU SỐ 4
(Hoa vân anh, chi anh, xương rồng, tường vy, cẩm chướng)
MẪU SỐ 5
(Hoa phong lữ thảo, mẫu đơn, hướng dương, dã quỳ, mao lương, cúc susan)
MẪU SỐ 6
(Hoa tulip, thược dược, cẩm nhung, tóc tiên, lily)
 
 
MẪU SỐ 7
(Hoa mộc lan, phù dung, địa lan, ngọc lan, thạch anh, lá cây)
MẪU SỐ 8
(Hoa anh thảo, cỏ ba lá, lan huệ, hoa cúc, cẩm nhung, lily, thạch thảo, đồng tiền)

MẪU SỐ 9
(Hoa kim ngân, cúc tía, phù dung, mộc lan, mãn đình hồng, diên vỹ)
MẪU SỐ 10
(Nhụy hoa, hoa lan dendro, cát cánh, panse, hải đường, dâm bụt, sen, thủy tiên)
MẪU SỐ 11
(Hoa móng bò, soi nhái, thanh trúc, cát tường, panse, búp hoa hồng)
MẪU SỐ 12
(Hoa mai, mười giờ, mẫu đơn, trạng nguyên, tử la lan, sen đá, cỏ chân ngỗng)
MẪU SỐ 13
(Hoa hồng sa mạc, lay ơn, soi nhái, hoa phượng hoàng, cẩm chướng, thược dược, cúc)
MẪU SỐ 14
(Hoa sen, linh lan, ti gôn, dạ lan hương, mười giờ)
MẪU SỐ 15
(Hoa mẫu đơn, hoa lan, hoa lan hạc, hoa sim, hoa ông lão, lá dương xỉ)
MẪU SỐ 16 
(Hoa lan hồ điệp, huệ trắng, huệ mưa, cúc bách nhật, mẫu đơn)
MẪU SỐ 17 
(Hoa thược dược, thu hải đường, lâu đầu)
MẪU SỐ 18
(Hoa cúc pingpong, thược dược tổ ong, hoa sao)

 

 

Bình luận

*Nhận giao hàng với hóa đơn > 100.000
** Giao hàng miễn phí quận Gò Vấp với
hóa đơn trên 200.000. Dưới 200.000 phí là 10.000

***Giao hàng miễn phí với hóa đơn từ 399.000 trở lên áp dụng các quận: 1,3,4,5,8 (gần khu vực cầu chánh Hưng, Tạ Quang Bửu trở về),10,11, 12(Từ Nguyễn Ãnh Thủ về hướng Gò Vấp), Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình,Bình Thạnh, Tân Phú( từ Nguyễn Sơn trở về hướng gò vấp).

Chi tiết click