Giấy nhôm EU Food 50 x 45cm

Giấy nhôm EU Food 50 x 45cm

42.000 đ
Cuộn đường kính 45cm, dài 5 mét
= 42.000

Bình luận