Hộp giấy trung thu 4 bánh 125 - 150gr chia ngăn

Hộp giấy trung thu 4 bánh 125 - 150gr chia ngăn

22.000 đ
Hộp 4b 150g
Hộp giấy ivory 350
túi giấy ivory 230
kích thước lọt lòng 20.6cm
Cán gân nổi
= 22.000

Bình luận