Hộp giấy trung thu 6 bánh 125 - 150gr chia ngăn

Hộp giấy trung thu 6 bánh 125 - 150gr chia ngăn

28.000 đ
Hộp giấy ivory 400
túi giấy ivory 230
Cán gân nổi vỏ bao
hộp cán màng mờ
= 28.000

Bình luận