Khuôn silicon 26 chữ cái + 4 ô trống
Khuôn silicon 26 chữ cái + 4 ô trống
Khuôn silicon 26 chữ cái + 4 ô trống
Khuôn silicon 26 chữ cái + 4 ô trống
Khuôn silicon 26 chữ cái + 4 ô trống
Khuôn silicon 26 chữ cái + 4 ô trống
Khuôn silicon 26 chữ cái + 4 ô trống
Khuôn silicon 26 chữ cái + 4 ô trống
Khuôn silicon 26 chữ cái + 4 ô trống

Khuôn silicon 26 chữ cái + 4 ô trống

35.000 đ
Khoảng nhiệt độ: -40 đến 230 độ
Thông số kỹ thuật: 15*18*1.5cm
= 35.000

Bình luận