Tem dán trung thu 16 con
Tem dán trung thu 16 con
Tem dán trung thu 16 con
Tem dán trung thu 16 con
Tem dán trung thu 16 con
Tem dán trung thu 16 con
Tem dán trung thu 16 con
Tem dán trung thu 16 con
Tem dán trung thu 16 con
Tem dán trung thu 16 con
Tem dán trung thu 16 con
Tem dán trung thu 16 con

Tem dán trung thu 16 con

3.000 đ
Đường kính 2cm
1 tờ gồm 16 con nhỏ
= 3.000

Bình luận