Bột bánh dẻo Sanh Ký Xanh 1 Kg

Bột bánh dẻo Sanh Ký Xanh 1 Kg

42.000 đ
Xanh hay đỏ đều dùng sên nhân hay làm vỏ đều được
Tuy nhiên giá thành màu xanh tiết kiệm hơn
= 42.000

Bình luận