Chén quai cầm pha màu
Chén quai cầm pha màu
Chén quai cầm pha màu
Chén quai cầm pha màu
Chén quai cầm pha màu
Chén quai cầm pha màu
Chén quai cầm pha màu
Chén quai cầm pha màu

Chén quai cầm pha màu

50.000 đ
Chất liệu: nhựa
Trọng lượng 68g
Đường kính miệng 12,6 cm x Đường kính đáy 6,2cm x chiều cao 7,5 cm
= 50.000

Bình luận