Dụng cụ cắt pizza lưỡi 6cm

Dụng cụ cắt pizza lưỡi 6cm

30.000 đ
Đường kính bánh xe 6cm
tổng chiều dài 20cm
= 30.000

Bình luận