Khay bánh số 7.5 trắng sữa - bánh 75g - 10 cái

Khay bánh số 7.5 trắng sữa - bánh 75g - 10 cái

3.000 đ
Đường kính trong: 7 * 7 cm
Đường kính ngoài: 7.5 * 7.5 cm
Thích hợp bỏ bánh 75/100gr
= 3.000

Bình luận