Khuôn chữ nhật đáy liền chống dính UB 328
Khuôn chữ nhật đáy liền chống dính UB 328
Khuôn chữ nhật đáy liền chống dính UB 328
Khuôn chữ nhật đáy liền chống dính UB 328
Khuôn chữ nhật đáy liền chống dính UB 328

Khuôn chữ nhật đáy liền chống dính UB 328

125.000 đ
Kích thước: 32x27x5.5cm
Chât liêu: Nhôm chống dính
= 125.000

Bình luận