Vét / Spatula lưỡi cong
Vét / Spatula lưỡi cong
Vét / Spatula lưỡi cong

Vét / Spatula lưỡi cong

30.000 đ
Kích thước: lưỡi 3cm, dài 20cm
= 30.000

Bình luận