Bột gừng
Chocola sữa
Rượu rum ISC
Mascarpone
Sale 12%
Bột trộn sẵn su mikko
Chocola màu
Corn syrup/ siro bắp
Vani bột
Sữa bột nguyên kem