Sale 50%
Bộ đo lường 11 muỗng tsp/cup
Bộ đo lường 11 muỗng tsp/cup
Bộ đo lường 11 muỗng tsp/cup
Bộ đo lường 11 muỗng tsp/cup
Bộ đo lường 11 muỗng tsp/cup
Bộ đo lường 11 muỗng tsp/cup

Bộ đo lường 11 muỗng tsp/cup

33.000 đ
65.000 đ
Chất liệu: nhựa PP
Gồm 6 muỗng:
1/8 tsp (mà thường là các công thức nói 1/8 muỗng cà phê)
1/4 tsp (mà thường là các công thức nói 1/4 muỗng cà phê)
1/2 tsp (mà thường là các công thức nói 1/2 muỗng cà phê)
1 tsp (mà thường là các công thức nói 1 muỗng cà phê)
1/2 TBS (mà thường là các công thức nói 1/2 muỗng canh)
1 TBS (mà thường là các công thức nói 1 muỗng canh)
Và 5 cup: 1/8 [1oz]- 1/4 [2oz] - 1/3 [2 2/3 oz] - 1/2 [4oz] - 1 [8oz] (cup)
= 33.000

Bình luận

*Nhận giao hàng với hóa đơn > 100.000
** Giao hàng miễn phí quận Gò Vấp với
hóa đơn trên 200.000. Dưới 200.000 phí là 10.000

***Giao hàng miễn phí với hóa đơn từ 399.000 trở lên áp dụng các quận: 1,3,4,5,8 (gần khu vực cầu chánh Hưng, Tạ Quang Bửu trở về),10,11, 12(Từ Nguyễn Ãnh Thủ về hướng Gò Vấp), Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình,Bình Thạnh, Tân Phú( từ Nguyễn Sơn trở về hướng gò vấp).

Chi tiết click