Sale 16%
Nhiệt kế cơ đo chất lỏng
Nhiệt kế cơ đo chất lỏng
Nhiệt kế cơ đo chất lỏng

Nhiệt kế cơ đo chất lỏng

80.000 đ
95.000 đ
Nhiệt độ: 0℃-200℃
Tổng chiều dài khoảng 18 cm, cây dò 15 cm
Nhúng ít nhất 5cm mực cần đo
= 80.000

Bình luận