Khuôn lò xo 250g vuông 6 mặt (đóng tối ta tầm 220g)
Khuôn lò xo 250g vuông 6 mặt (đóng tối ta tầm 220g)
Khuôn lò xo 250g vuông 6 mặt (đóng tối ta tầm 220g)

Khuôn lò xo 250g vuông 6 mặt (đóng tối ta tầm 220g)

120.000 đ
Đường kính 75 * cao 140 cm.
xong bánh nặng khoảng 250G
= 120.000

Bình luận