Bơ lạt Anchor
Bơ lạt Anchor

Bơ lạt Anchor

284.000 đ
Xuất xứ: Newzealand
Hàng cần bảo quản lạnh, nên khách ngoài khu vực TP.HCM lưu ý khi đặt mua sản phẩm.
Nguồn gốc: Bơ động vật
Chia lẻ từ tảng 5 kg
= 284.000

Bình luận