Bơ lạt / Bơ thơm Cái Lân
Bơ lạt / Bơ thơm Cái Lân
Bơ lạt / Bơ thơm Cái Lân
Bơ lạt / Bơ thơm Cái Lân
Bơ lạt / Bơ thơm Cái Lân

Bơ lạt / Bơ thơm Cái Lân

52.000 đ
Bơ thơm Cái Lân là một sản phẩm bơ thực vật xuất xứ tại Việt Nam.
Đặc biệt bảo quản ở nhiệt độ thường mà không bị mốc hỏng, mùi thơm nhưng không có cảm giác quá béo ngậy
Có 3 quy cách tùy chọn
= 52.000

Bình luận