Chén giấy lót bông 350 miếng

Chén giấy lót bông 350 miếng

35.000 đ
Số 6: Đáy 2.5cm
Số 8: Đáy 3.5cm
Số 10: Đáy 4.5cm
= 35.000

Bình luận