Dao cán đen lượn sóng 24cm
Dao cán đen lượn sóng 24cm
Dao cán đen lượn sóng 24cm
Dao cán đen lượn sóng 24cm
Dao cán đen lượn sóng 24cm

Dao cán đen lượn sóng 24cm

25.000 đ
Tổng chiều dài: 24cm
Lưỡi dài: 14 * cao 4 cm
= 25.000

Bình luận