Đế bánh pizza TNH 18cm /2 cái

Đế bánh pizza TNH 18cm /2 cái

32.000 đ
Đường kính bánh 18cm
Số lượng: 2 cái
= 32.000

Bình luận