Dụng cụ nặn thịt viên
Dụng cụ nặn thịt viên

Dụng cụ nặn thịt viên

47.000 đ
Đường kính viên: 3.5cm
= 47.000

Bình luận