Đuôi đúc TQ - mã 090
Đuôi đúc TQ - mã 090
Đuôi đúc TQ - mã 090
Đuôi đúc TQ - mã 090
Đuôi đúc TQ - mã 090
Đuôi đúc TQ - mã 090
Đuôi đúc TQ - mã 090
Đuôi đúc TQ - mã 090

Đuôi đúc TQ - mã 090

22.000 đ
Đáy 18mm * cao 35 mm
Chất liệu: inox đẹp
= 22.000

Bình luận