Giấy gói kẹo/ mứt bóng kính
Giấy gói kẹo/ mứt bóng kính

Giấy gói kẹo/ mứt bóng kính

30.000 đ
100gr khoảng 140 tờ kích thước 10 * 10cm
KT 10 x 10 cm thường gói mứt mãng cầu
KT 20 x 10 cm thường gói mứt me

Khi vặn giấy sẽ cố định ko bung trở lại
= 30.000

Bình luận