Hũ nhựa PET nắp nhôm
Hũ nhựa PET nắp nhôm

Hũ nhựa PET nắp nhôm

12.000 đ
Hũ 500ml: Kích thước rộng 9 x cao 8cm
Hũ 750ml: Kích thước rộng 9 x cao 12cm
Hũ 1000ml: Kích thước rộng 9 x cao 16cm
= 12.000

Bình luận