Khay lò Sanaky
Khay lò Sanaky
Khay lò Sanaky
Khay lò Sanaky
Khay lò Sanaky
Khay lò Sanaky

Khay lò Sanaky

180.000 đ
Hàng gia công Việt Nam
Kích thước vừa từng size lò Sanaky
Hàng gia công Việt Nam
Kích thước vừa từng size lò Sanaky
120L đời cũ : 57.5 x 38 x cao 2cm
120L đời mới: 56.2 x 37 x cao 2cm
80L đời mới: 46.2 x 35 x cao 2cm
80L đời cũ: 51.5 x 36x2cm
50L đời mới: 40 x 31 x cao 2cm
50L đời cũ: 41.5 x 32 x cao 2cm
35L: 36 x 30 x cao 2cm
= 180.000

Bình luận