Khuôn cá chép nhựa có chân
Khuôn cá chép nhựa có chân
Khuôn cá chép nhựa có chân
Khuôn cá chép nhựa có chân

Khuôn cá chép nhựa có chân

55.000 đ
- Kích thước : Cá chép nhỏ : Dài 20 cm, Ngang 10.5 cm.
Cá chép lớn : Tổng khuôn dài 26 cm, cá chép dài 23cm, Ngang 12.5 cm.
= 55.000

Bình luận