Set 100 túi ép 7 x 10 cm mix
Set 100 túi ép 7 x 10 cm mix
Set 100 túi ép 7 x 10 cm mix
Set 100 túi ép 7 x 10 cm mix
Set 100 túi ép 7 x 10 cm mix
Set 100 túi ép 7 x 10 cm mix
Set 100 túi ép 7 x 10 cm mix
Set 100 túi ép 7 x 10 cm mix
Set 100 túi ép 7 x 10 cm mix
Set 100 túi ép 7 x 10 cm mix
Set 100 túi ép 7 x 10 cm mix
Set 100 túi ép 7 x 10 cm mix

Set 100 túi ép 7 x 10 cm mix

32.000 đ
Kích thước: 7 x10cm
Cần có máy hàn để đóng gói
Mẫu ngẫu nhiên. QK có nhu cầu lựa mẫu vui lòng báo với CH khi xác nhận đơn ạ!
= 32.000

Bình luận