Tạo hình fondant wagashi - 12 que khắc
Tạo hình fondant wagashi - 12 que khắc
Tạo hình fondant wagashi - 12 que khắc
Tạo hình fondant wagashi - 12 que khắc
Tạo hình fondant wagashi - 12 que khắc
Tạo hình fondant wagashi - 12 que khắc

Tạo hình fondant wagashi - 12 que khắc

32.000 đ
Chiều dài: 13.5cm-14.5cm
= 32.000

Bình luận