Túi dán trung thu
Túi dán trung thu
Túi dán trung thu
Túi dán trung thu
Túi dán trung thu
Túi dán trung thu

Túi dán trung thu

20.000 đ
Hàng về tùy đợt mà có mỗi mẫu khác nhau, Yêu cầu mẫu vui lòng inbox facebook!!
Kích thước túi
50/100g/125gr: 11 x 14 + 3 cm dán
200gr: 13 x 15 + 3 cm dán
250/300g: 14 x 17 x + 3 cm dán
= 20.000

Bình luận