Vĩ đá nhựa 27 lỗ tròn 1cm
Vĩ đá nhựa 27 lỗ tròn 1cm
Vĩ đá nhựa 27 lỗ tròn 1cm
Vĩ đá nhựa 27 lỗ tròn 1cm

Vĩ đá nhựa 27 lỗ tròn 1cm

25.000 đ
Kích thước khuôn: 19 * 2cm
Viên bi tròn 1 cm
= 25.000

Bình luận