Chocolate sệt đen
Chocolate sệt đen

Chocolate sệt đen

163.000 đ
Phủ bánh ở 35-40 độC
Định hình 20-25 độ C
= 163.000

Bình luận