Chocolate đen sệt
Chocolate đen sệt

Chocolate đen sệt

18.000 đ
Phủ bánh ở 35-40 độC
Định hình 20-25 độ C
= 18.000

Bình luận