Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ
Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ

Dụng cụ kim làm rau câu 3D 10 kim Ngọc Huệ

120.000 đ
Bộ 10 kim làm rau câu 3D Ngọc Huệ + tặng kèm 1 kim nhụy trên mỗi bộ
Chất liệu inox sáng bóng, có khác logo trên mỗi kim
Hiện tại có 40 bộ và 1 bộ advanced tùy chọn
= 120.000

Thông tin chi tiết

#lambanh #kupkace #khuonbanh #raucau

MẪU SỐ 1  (Hoa trà, hoa súng, thủy tiên, cẩm chướng)

MẪU SỐ 2 (sứ đại, bồ công anh, tulip, hải đường)

MẪU SỐ 3 (Hoa bất tử, hoa cúc xoay, hoa hồng, mãn đình hồng)

MẪU SỐ 4 (Hoa vân anh, xương rồng, tường vy, hoa quỳnh)

MẪU SỐ 5(Hoa phong lữ thảo, mẫu đơn, hướng dương,mao lương)

MẪU SỐ 6(Hoa tulip, thược dược, cẩm nhung, lily)

 MẪU SỐ 7(Hoa mộc lan, phù dung, ngọc lan, thạch anh)

MẪU SỐ 8(Hoa anh thảo, cỏ ba lá, cúc đồng tiền, thạch thảo)

MẪU SỐ 9(Hoa kim ngân, cúc đại đóa, phù dung, diên vỹ)

MẪU SỐ 10(hoa lan dendro, cát cánh, dâm bụt, Păng xe)

MẪU SỐ 11(Hoa móng bò, soi nhái, hoa ban, thanh trúc)

MẪU SỐ 12(Hoa mai, mười giờ, hoa đào, tử la lan)

MẪU SỐ 13(Hoa hồng sa mạc, lay ơn, cẩm chướng, thược dược)

MẪU SỐ 14(Hoa sen, anh túc, ti gôn, dạ lan hương,)

MẪU SỐ 15(Hoa mẫu đơn, hoa lan, hoa sim, lá dương xỉ)

MẪU SỐ 16 ( Thươc dược, sứ, hoa lan, hoa lan quân tử)

MẪU SỐ 17 (Tulip, mẫu đơn, soi nhái, cẩm tú cầu)

MẪU SỐ 18 (Hồng sa mac, cúc, thược dược, bắp cải)

MẪU SỐ 19 ( Soi nhái, Đại hồng môn, Cala Lily, Cẩm chướng Canation)

MẪU SỐ 20 (Lẩu đẩu Columbine, Cúc tỉa Asteraceae, Thược dược Dahlia, hoa Bồ Câu Equilegia )

MẪU SỐ 21 set mini (mười giờ Portulaca, mẫu đơn Peony, Thu hải đường , hoa trà)

MẪU SỐ 22 set mini ( Hoa bắp cải, thược dược, hoa cúc, hoa sen)

MẪU SỐ 23 set mini (câm tú cầu, Cẩm chướng, hoa mai, hoa đào)

MẪU SỐ 24 set mini ( hoa giấy, vạn thọ, soa bang, pang xe)

MẪU SỐ 25 ( bách nhật, huệ mưa, lan hồ điệp, mẫu đơn)

MẪU SỐ 26 ( thu hải đường, mười giờ, thược dược, bìm bìm)

MẪU SỐ 27 (cẩm chướng, cúc Pingpong, tóc tiên, thược dược)

MẪU SỐ 28 (hoa hồng, cẩm chướng, hoa sung, hoa cúc Daisy)

MẪU SỐ 29 (hoa đào, hoc cúc daisy, ngọc lan, soi nhái)

MẪU SỐ 30 (hoa hồng, vạn thọ, anh túc, mười giờ)

MẪU SỐ 31 (mãu đơn, cẩm nhung, tulip, hồng nở)

MẪU SỐ 32 (trạng nguyên, tulip, hoa đào, dâm bụt)

MẪU SỐ 33 (hoa súng, cúc đồng tiền, hoa sen, cúc ngũ sắc)

MẪU SỐ 34 (Calla Lily, vạn thọ, ti gôn, cẩm chướng)

MẪU SỐ 35 (trà my, mẫu đơn, diên vỹ, baby)

MẪU SỐ 36 (cúc pingpong, sen nhật, hồng Ecuador, vạn thọ Marigold)

MẪU SỐ 37 (cúc, hoa trà, hồng cotton, loa kèn)

MẪU SỐ 38 (cỏ chân ngỗng, hoa đào, thược dược, thu mẫu đơn)

MẪU SỐ 39 (hoa Arum, đại hồng môn, mẫu đơn, hướng dương)

MẪU SỐ 40 (Lilys, cúc đồng tiền, thủy tiên, cẩm chướng)

Mẫu ADVANCED (hoa chum, con công…)

 

 

 

 

 

Bình luận