Gelatin bột A250 Bloom
Gelatin bột A250 Bloom
Gelatin bột A250 Bloom
Gelatin bột A250 Bloom

Gelatin bột A250 Bloom

10.000 đ
- Xuất xứ: Pháp A250 Bloom
- Có 3 trọng lượng tùy chọn
= 10.000

Bình luận