Chén giấy lót trắng C12 - Cây 300 miếng
Chén giấy lót trắng C12 - Cây 300 miếng
Chén giấy lót trắng C12 - Cây 300 miếng

Chén giấy lót trắng C12 - Cây 300 miếng

38.000 đ
Kích thước đáy 3.5 * cao 4 cm
Chất liệu: giấy mỏng
= 38.000

Bình luận