Khuôn bánh nhúng gang
Khuôn bánh nhúng gang
Khuôn bánh nhúng gang
Khuôn bánh nhúng gang

Khuôn bánh nhúng gang

22.000 đ
Chất liệu: gang
Có hình: HOA, CHỮ NHẬT, TIM, SAO
= 22.000

Bình luận