Rây bột inox tay cầm
Rây bột inox tay cầm

Rây bột inox tay cầm

35.000 đ
Kích thước rây: 8-10-12-14-16-18-20cm
Chất Liệu: inox
= 35.000

Bình luận