Hũ PET nắp liền KH 4oz
Hũ PET nắp liền KH 4oz
Hũ PET nắp liền KH 4oz
Hũ PET nắp liền KH 4oz
Hũ PET nắp liền KH 4oz

Hũ PET nắp liền KH 4oz

32.000 đ
Dung tích : 4oz ~ 100ml đến 120ml
Kích Thước : miệng 7cmx Đáy 5.3cm x cao 4.5cm
Chất Liệu : Pet
= 32.000

Bình luận