Hộp nhựa đậy tròn A1680G cao 9cm
Hộp nhựa đậy tròn A1680G cao 9cm

Hộp nhựa đậy tròn A1680G cao 9cm

5.000 đ
Kích thước:
Đường kính đáy tính cả viền hộp: 17.2cm
Đường kính lòng hộp: 13.5cm
Đường kính nắp hộp: 15cm
= 5.000

Bình luận