Hết Hàng
Tấm Cán Mini Puff Pastry 40 Cái (Pateso Hình Vuông)
Tấm Cán Mini Puff Pastry 40 Cái (Pateso Hình Vuông)

Tấm Cán Mini Puff Pastry 40 Cái (Pateso Hình Vuông)

83.000 đ
Sản phẩm hiện tại đã hết hàng tại kho, vui lòng liên hệ 0976147246 để biết thêm chi tiết.

Bình luận